TEL:PHONE:TEL: +(31) 643 166 007, +(31) 643 177 092

W trakcie usługi wykonujemy:

  • Wyssanie resztek starego gazu
  • Wyssanie resztek starego oleju
  • Odessanie całej wilgoci i brudu z układu
  • Wysuszenie całego układu
  • Faza próżni
  • Napełnianie układu klimatyzacji
  • Sprawdzanie szczelności układu

Odgrzybianie najnowszym, wysokowydajnym ozonatorem szczególnie polecana alergikom odświeża całe wnętrze pojazdu i dezynfekuje elementy wentylacji i klimatyzacji. Nieszkodliwa dla nowoczesnej elektroniki pokładowej.

Stosować najlepiej 2 razy w roku na wiosnę i na jesień – zapobiegawczo! Główny przegląd klimatyzacji samochodowej powinien odbywać się raz na 2 lata (wymiana czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego, kontrola szczelności i wydajności układu).

Serwis klimatyzacji

Pamiętaj o regularnej kontroli klimatyzacji

Masz problem z klimatyzacją? Konieczne jest napełnienie oraz dezynfekcja klimatyzacji ? Pomożemy Ci.

Klimatyzacja naszego samochodu wymaga corocznej kontroli, ponieważ średnio każdego roku wyciek czynnika chłodniczego wynosi 10%. Brak regularnej konserwacji klimatyzacji może spowodować uszkodzenie klimatyzatora spowodowaną utratą czynnika chłodniczego.