TEL:PHONE:TEL: +(31) 643 166 007, +(31) 643 177 092

Privacybeleid

1. Algemene informatie

 1. Dit beleid heeft betrekking op de website gevestigd op de URL: https://kdkautocenter.eu/
 2. De exploitant van de dienst en de beheerder van persoonsgegevens is: KDK Autocenter
 3. E-mailadres voor contact met de exploitant: info@kdkautocenter.eu
 4. De exploitant is de beheerder van uw persoonsgegevens met betrekking tot gegevens die vrijwillig in de dienst zijn verstrekt.
 5. De dienst gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Afhandelen van vragen via het formulier
 6. De dienst verzamelt informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren:
  1. Door vrijwillig gegevens in te voeren in formulieren, die vervolgens worden ingevoerd in de systemen van de exploitant.
  2. Door cookies op eindgebruikersapparaten op te slaan (zogenaamde "cookies").

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming toegepast door de exploitant

 1. Inlog- en persoonsgegevensinvoerpunten worden beschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Hierdoor worden persoonsgegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker en kunnen alleen op de doelserver worden gelezen.
 2. Wachtwoorden van gebruikers worden opgeslagen in gehashte vorm. De hashfunctie werkt eenrichtingsverkeer - het is niet mogelijk om de werking ervan om te keren, wat momenteel de moderne standaard is voor het opslaan van wachtwoorden van gebruikers.
 3. De exploitant maakt regelmatig back-ups om gegevens te beschermen.
 4. Een belangrijk element van gegevensbescherming is de regelmatige update van alle software die door de exploitant wordt gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens, wat met name regelmatige updates van programmacomponenten betekent.

3. Hosting

 1. De website wordt technisch gehost door de operator: https://www.one.com/nl/

4. Uw rechten en aanvullende informatie over hoe gegevens worden gebruikt

 1. In sommige gevallen heeft de beheerder het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor het nakomen van verplichtingen die op de beheerder rusten. Dit heeft betrekking op dergelijke groepen ontvangers:
  • personen die door ons gemachtigd zijn, werknemers en medewerkers die toegang moeten hebben tot persoonlijke gegevens om hun taken uit te voeren,
  • hostingbedrijf,
  • bedrijven die e-maildiensten verlenen,
  • bedrijven die SMS-berichten versturen,
  • bedrijven waarmee de beheerder samenwerkt op het gebied van eigen marketing,
  • koeriers,
  • verzekeraars,
  • advocatenkantoren en incassobureaus,
  • banken,
  • betalingsverwerkers,
  • overheidsinstanties.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden door de beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor activiteiten die zijn bepaald in afzonderlijke voorschriften (bijv. boekhoudvoorschriften). Wat betreft marketinggegevens worden deze niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U heeft het recht om van de beheerder te eisen:
  • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • correctie ervan,
  • verwijdering,
  • beperking van de verwerking, en
  • gegevensoverdracht.
 4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals beschreven in punt 3.3 c) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens voor de uitoefening van rechtmatige belangen door de beheerder, inclusief profilering. Het recht om bezwaar te maken kan echter niet worden uitgeoefend in geval van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 5. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor gegevensbescherming, adres: Stawki 2, 00-193 Warschau.
 6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig maar noodzakelijk voor de werking van de website.
 7. Er kunnen geautomatiseerde beslissingen worden genomen met betrekking tot u, inclusief profilering, om diensten te verlenen in overeenstemming met de overeenkomst en voor direct marketing door de beheerder.
 8. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen zoals gedefinieerd in de voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat ze niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.

5. Informatie in formulieren

 1. De website verzamelt vrijwillig verstrekte informatie door de gebruiker, inclusief persoonlijke gegevens indien verstrekt.
 2. De website kan informatie over verbindingsparameters opslaan (tijdmarkering, IP-adres).
 3. In sommige gevallen kan de website informatie opslaan die het koppelen van gegevens in het formulier aan het e-mailadres van de gebruiker vergemakkelijkt. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker binnenin de URL van de pagina met het formulier.
 4. De gegevens die in het formulier zijn ingevoerd, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de specifieke functie van het formulier, bijvoorbeeld voor de afhandeling van een serviceverzoek, commercieel contact, registratie van diensten, enz. De context en beschrijving van het formulier informeren telkens duidelijk waarvoor het dient.

6. Beheerderlogboeken

 1. Gebruikersinformatie op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de website.

7. Belangrijke marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van het verkeer op de website via Google Analytics (Google Inc., gevestigd in de VS). De exploitant deelt geen persoonlijke gegevens met de exploitant van deze service, maar alleen geanonimiseerde informatie. De service maakt gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft informatie over de voorkeuren van de gebruiker die worden verzameld via het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker de informatie bekijken en bewerken via het volgende hulpprogramma: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Cookie-informatie

 1. De website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies zijn informatiedata, meestal tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website en bedoeld zijn voor gebruik op de webpagina's van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de webpagina waar ze vandaan komen, de opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
 3. De exploitant van de website plaatst cookies op het eindapparaat van de gebruiker en heeft er toegang toe.
 4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. Het behouden van de gebruikerssessie op de website (na het inloggen), zodat de gebruiker niet bij elke subpagina van de website opnieuw zijn inloggegevens hoeft in te voeren.
  2. Het realiseren van de doeleinden zoals hierboven beschreven in het gedeelte "Belangrijke marketingtechnieken".
 5. Binnen de website worden twee hoofdtypen cookies gebruikt: "sessiecookies" (session cookies) en "blijvende cookies" (persistent cookies). "Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de website verlaat of de webbrowser afsluit. "Blijvende cookies" worden op het eindapparaat van de gebruiker bewaard voor de duur die is ingesteld in de cookieparameters of totdat de gebruiker ze verwijdert.
 6. Standaard staat de webbrowsersoftware (internetbrowser) toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Gebruikers van de website kunnen deze instellingen wijzigen. De webbrowser biedt de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de helpdocumentatie van de internetbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina's van de website.
 8. Cookies geplaatst op het eindapparaat van de gebruiker van de website kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de website, met name bedrijven zoals Google (Google Ireland Limited - voor gebruikers van Google-services in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland - gevestigd op Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google LLC - voor gebruikers van Google-services in het Verenigd Koninkrijk - gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Verenigde Staten), Facebook/Meta (Facebook Inc. gevestigd in de VS, Meta Platforms Ireland Limited), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).
 9. Meer informatie over cookies is te vinden op de website: https://policies.google.com/privacy?hl=en

9. Beheer van cookies - Hoe toestemming praktisch verlenen en intrekken?

 1. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatie, beveiliging en het behoud van gebruikersvoorkeuren, het gebruik van de website kan bemoeilijken en in extreme gevallen kan voorkomen.
 2. Kies de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volg de instructies om cookie-instellingen te beheren:

  Mobiele apparaten: